Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1935 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Besvart: 26.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mange utenlandske vogntog lar være å betale bompenger når de kjører i Norge, og dette skaper konkurransevridning. SVV har i lang tid lovet å få på plass en ordning med obligatorisk autopassbrikke for tunge kjøretøy slik at alle får like konkurranseforhold når det gjelder bompenger. En slik ordning har vært lovet en rekke ganger, senest at den skulle være på plass innen 1. juli i år.
Hva er grunnen til at man hittil ikke har klart å innføre obligatorisk autopassbrikke, og når kan vi senest forvente at dette er på plass?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det har tatt noe lengre tid og vært mer ressurskrevende å avklare enkelte prinsipielle og praktiske spørsmål rundt gjennomføring av ordningen enn tidligere antatt. Dette har primært vært knyttet til spørsmål om virkeområde for ordningen, hvordan kontroll av ordningen skal gjennomføres, samt opplegg for distribusjon av AutoPASS-brikker. Jeg mener dette er en viktig lovendring som må på plass så snart som mulig. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en lovproposisjon om saken i høst.