Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1969 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 02.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): På en interessant vegkonferanse i Haugesund 17.09.12 fremkom det at Statens vegvesen planlegger kun to felt mellom Aksdal og Stord, selv om dette er mellomstrekningen mellom Rogfast og Hordfast i fremtiden. Dette er en region i meget sterk vekst, noe som vil eskalere betydelig i to etapper ved åpningen av Rogfast i 2023 og Hordfast noe senere. Prognosene må være reelle.
Mener statsråden også at det må legges til rette for at hele strekningen planlegges med fire felt og midtdeler, og hvordan vil hun bidra til at det kan skje?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statens vegvesens konseptvalgutredning for E39 på strekningen Aksdal – Bergen ble lagt fram i juni 2011. Statens vegvesen anbefalte her å gjennomføre en nærmere vurdering av midtre og indre konsept, basert på bl.a. delresultater om teknologi, kostnader og samfunnsøkonomiske virkninger fra prosjektet «Ferjefri E39». Statens vegvesen arbeider nå med en slik tilleggsutredning som vil omfatte både oppdaterte anleggskostnader og samfunnsøkonomiske analyser. Kostnadene vil basere seg på den standard vegnormalene angir i forhold til trafikkprognoser for de ulike strekningene. Statens vegvesen kan ikke nå konkludere med hvor mange kjørefelt dette vil innebære mellom Aksdal og Stord.

Regjeringen vil ta stilling til saken på bakgrunn av bl.a. opprinnelig konseptvalgutredning, tilleggsutredningen, innkomne høringsuttalelser og rapport fra den eksterne kvalitetssikringen (KS1). Regjeringen vil da beslutte hva som skal planlegges videre. Endelig utforming og valg av standard på de enkelte delstrekninger forutsettes imidlertid først avklart gjennom den videre planleggingen etter plan- og bygningslovens bestemmelser.