Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1971 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 04.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er det et bevisst valg at man i Norge bruker mindre legemidler for å redusere skadelig alkoholmisbruk, eller mener statsråden at det ligger et ubenyttet potensiale for å få ned skadelig misbruk ved større bruk av legemidler?

Begrunnelse

Norge bruker mindre legemidler for å redusere skadelig alkoholmisbruk enn mange av våre naboland.
Noen mener det ligger et potensiale for å få flere til å redusere sitt alkoholmisbruk ved økt bruk av legemidler.
Jeg tror i utgangspunktet på å få folk av egen fri vilje over i en rusfri tilværelse, men det kan likevel være at det fins gode begrunnelser for å gi noen større tilgang til bruk av legemidler for å redusere sitt alkoholforbruk.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helsedirektoratet opplyser at pasienter med avhengighet av alkohol i Norge har fått forskrevet preparatet Antabus i mange år. I tillegg har preparatet Campral i mer begrenset grad blitt benyttet overfor den samme pasientgruppen fra 2001. Som regel vil det være fastlegen som forskriver disse preparatene. En slik forskrivning skal på lik linje med all annen forskrivning av legemidler foretas på grunnlag av en medisinskfaglig vurdering. Videre er det opp til fastlegen selv å vurdere grunnlaget for å forskrive andre typer preparater som fastlegen vurderer å være medisinskfaglig forsvarlig overfor pasienter med alkoholavhengighet. En slik forskrivning skal da også følge de gjeldende retningslinjer for forskrivning av vanedannende legemidler (IK-2755 utgitt av Helsetilsynet 14/9-2001). Denne veilederen er til revisjon i Helsedirektoratet, og ny utgave skal etter planen komme i løpet av første halvår 2013.

Jeg mener at forskrivning av medikamenter overfor alkoholavhengige, i likhet med annen forskrivning skal foretas innenfor gjeldende regelverk og i tråd med nasjonale retningslinjer der slike foreligger. Pasienter kan for øvrig henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og behandling når dette er nødvendig.