Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1976 (2011-2012)
Innlevert: 20.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 25.09.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Flere medier skriver i dag om en sak hvor det var forsøk på korrupsjon i Afghanistan. UD ble gjort kjent med dette men foretok seg ikke noe før 3 år var gått.
Hva er årsaken til at UD ikke etterlever sine egne regler om at alle korrupsjonssaker og forsøk på korrupsjon umiddelbart skal rapporteres?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Utenriksdepartementet har i perioden 2003-09 støttet Tromsø mineskadesenter (TMC) sine prosjekter i Afghanistan med til sammen 13,5 millioner kroner.

I desember 2008 varslet TMC, i tråd med vilkårene for norsk støtte, om store korrupsjonsproblemer i lokal administrasjon. På dette grunnlaget trakk TMC søknaden om å opprette et senter for hodeskader i Jalalabad, Afghanistan. Det er ingenting i saksdokumentene - heller ikke i den løpende informasjonen fra TMC – som tilsier at norske midler er misbrukt. Tvert imot, grunnet tidlig varsling og reaksjon, har misbruk blitt avverget.

I juni 2009 besluttet TMC å fase ut et annet helseprosjekt med norsk støtte. Begrunnelsen var at TMC ikke lenger var i stand til å kvalitetssikre programmet i Afghanistan, med henvisning til «sammenbrudd i det sivile samfunn og tiltakende sikkerhetsproblemer», slik TMC karakteriserte situasjonen. Utfasingen skjedde i samråd med departementet.

Når det gjelder anklagene mot lokale FN-tjenestemenn, kom ikke disse frem da man i 2009 besluttet å avvikle helseprosjektet. Denne informasjonen fikk departementet først i sluttrapporten for prosjektet, som ble levert i april 2012. Der redegjøres det for at TMCs lokale partner, Modernizing Medical Career Afghanistan (MMC), har søkt finansiering fra annet hold etter at norsk finansiering ble stoppet. I den sammenheng vises det til at FN-ansatte i Kabul skal ha bedt MMC om penger for å anbefale videreføring av prosjektet. TMC nevner UNHCR som en aktør som har vært involvert i denne prosessen uten at det fremkommer konkrete anklager om at det er UNHCR-ansatte som har krevd bestikkelser. Til tross for denne uklarheten er dette så alvorlige anklager at Utenriksdepartementet har varslet UNHCR-hovedkontoret i Genève slik at organisasjonen kan følge opp saken.

Korrupsjon er et stort problem i Afghanistan. Bekjempelse av dette står høyt på dagsordenen for norske myndigheter og giversamfunnet for øvrig. Dette kom senest til uttrykk på den store giverkonferansen i Tokyo, hvor afghanske myndigheter forpliktet seg til en timeplan for et bredt sett av reformer. Spørsmål som bedre styresett og kamp mot korrupsjon står sentralt i dette programmet.