Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1974 (2011-2012)
Innlevert: 20.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 26.09.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fortsatt venter Hattfjelldal og nabokommunene på svar fra departementene om de kan utvikle et felles snøscooterprosjekt. 13. mars sendte Hattfjelldal Kommune søknad til KRD om tillatelse til etablering av utvidet løypenett for snøscooter. Slik at Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes og Rana gis muligheten for å utvikle vinterturisme.
Vil statsråden nå sørge for at saken snarlig blir behandlet og bidra til at saken får en positiv løsning, slik at kommunene nå kan planlegge for kommende vintersesong?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Søknaden er sendt Kommunal- og regionaldepartementet, som er ansvarleg for lov om forsøk i offentleg forvaltning, og vil bli besvart av Kommunal- og regionaldepartementet.

Hattfjelldal kommune har siden år 2000 deltatt i eit forsøksprosjekt med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark i noen få utvalgte kommuner, med heimel i lov om forsøk i offentlig forvaltning. Gjennom forsøksordninga har Hattfjelldal høve til å etabler løyper for rekreasjonskøyring/turkøyring (persontransport) i kommunen. Nabokommunane til Hattfjelldal er ikkje med i forsøksordninga.

Forsøket var meint å være treårig, men er videreført inntil regjeringa har avklart om det er behov for endringar i reglane for motorferdsel i utmark. Det er særleg spørsmålet om det skal opnast for rekreasjonskjøring som gjenstår å avklare.