Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2006 (2011-2012)
Innlevert: 25.09.2012
Sendt: 26.09.2012
Besvart: 05.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Ifølge den daværende statsrådens svar av 21. november 2011 på skriftlig spørsmål 292 skulle implementeringen av ordningen for godkjenning av amatørbygde kjøretøy kunne ventes å tre i kraft siste halvår 2012. Ifølge statsrådens svar av 21. september 2012 på skriftlig spørsmål 1919 er målet nå at godkjenningsordningen skal på plass første halvår 2013.
Hvorfor har regjeringen forsinket denne saken?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er riktig at ordningen for godkjenning av amatørbygde kjøretøy ikke vil komme på plass i henhold til opprinnelig plan. Bakgrunnen er det omfattende regelverksarbeidet som nå pågår i vegvesenet, blant annet knyttet til implementering av godkjenningsdirektiv 2007/46/EF. Dette har medført at enkelte andre regelverksarbeid, som den aktuelle ordningen for amatørbygde kjøretøy, har fått mindre fremdrift enn ønskelig. Saken gis imidlertid nå prioritet.