Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2022 (2011-2012)
Innlevert: 27.09.2012
Sendt: 28.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren vurdere å ta initiativ til at leiren Camp Liberty i Irak blir anerkjent som flyktningeleir underlagt FNs Høykommisær for flyktninger?

Begrunnelse

Under den 21. sesjon i FNs menneskerettighetsråd som nylig ble avholdt i Geneve ble det fra flere organisasjoner tatt til orde for at leiren Camp Liberty, for iranske asylsøkere i Irak, måtte anerkjennes som flykningeleir.
Leirens beboere ble flyttet fra leiren Camp Ashraf der de flere ganger ble angrepet av irakiske styrker og der 47 av dem ble drept. De ble lovet bedre forhold og bedre beskyttelse i Camp Liberty, noe som dessverre ikke er tilfelle.
De humanitære forholdene i leiren er under en hver kritikk og både elektrisitet,vann og sanitært utstyr er mangelvare.
De 3400 som oppholder seg i leiren kan heller ikke bevege seg fritt og irakiske militære er sterk representert i leiren.
Både menneskerettighetssituasjonen og de humanitære forhold i leiren er i dagens situasjon fullstendig uakseptabel.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) arbeider nå med å avklare statusen til innbyggerne i Camp Liberty. Til tross for at ingen av disse hadde flyktningstatus mens de bodde i Camp Ashraf, får flere nå innvilget slik status. Dette vil kunne gjøre omplassering til tredjeland lettere.

Norge har bistått norske statsborgere og vurdert omplassering av personer i leiren med opphold i og/eller tilknytning til Norge. En håndfull har nå fått innvilget sine søknader om omplassering til Norge.

Både Camp Liberty og Camp Ashraf ligger i Irak og er irakske myndigheters ansvar. Det gjelder også forholdene i leiren.

Irakske myndigheter har lenge ønsket å stenge Camp Ashraf, noe som nå – takket være stor innsats av FN (UNAMI) – nærmest er en realitet. Norge har i denne sammenheng engasjert seg for at irakske myndigheter respekterer sine forpliktelser i henhold til menneskerettighetene.

På denne bakgrunn mener jeg at FNs Høykommissær gjør en god innsats for innbyggerne i Camp Liberty, og ser det ikke som naturlig for Norge å forfølge spørsmålet om å gjøre Camp Liberty til UNHCR-leir.