Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:3 (2012-2013)
Innlevert: 01.10.2012
Sendt: 02.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Lofotposten har i dag 280912 en sak om en dame som ble stoppet i en tollkontroll og pga. en bøyd brakett, ble kravet kr 100 000,-.
Mener statsråden at denne saken er håndtert på en god og fornuftig måte, alle den tid damen beviselig ikke hadde forsøkt å flytte braketten lengre bak, og er det ikke lenger tillat med en smule sunn fornuft, selv blant de som kontrollerer alle oss andre?

Begrunnelse

Denne saken viser en form for offentlig mangel på sunn fornuft som er skremmende. Jeg har full forståelse for at personer som prøver å jukse ved å flytte festebraketter fordi det gir en bedre utnyttelse av bilen, får konsekvenser. Slik denne saken kommer frem er det en kvinne som ikke en gang var klar over at hun gjorde noe som kunne være feilaktig. Jeg håper da virkelig at statsråden ser forskjell på folk som bevisst jukser og folk som ved et uhell havner i en situasjon pga. forhold de ikke er kjent med. Som nasjon liker vi ofte å skryte av vår jordnærhet og fornuftig skjønn. Denne saken viser med all mulig tydelighet det motsatte og jeg forventer at statsråden ser urimelighet i denne saken.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg fått opplyst fra Toll- og avgiftsdirektoratet at tollregionen ikke har fattet noe vedtak i den konkrete saken som representanten Ellingsen viser til. Et eventuelt vedtak vil for øvrig kunne påklages til Toll- og avgiftsdirektoratet.

På generelt grunnlag viser jeg ellers til at engangsavgiften for varebiler klasse 2 utgjør i underkant av en fjerdedel av den avgift som ville påløpt dersom kjøretøyet hadde blitt registret som personbil. For å oppnå status som varebil må kjøretøyet oppfylle gitte tekniske krav. Blant annet må godsrommet være av en viss størrelse, og det må være montert skillevegg mellom førerkabin og godsrom. Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, er kjøretøyet henvist til registrering som personbil. Tilsvarende må det betales tilleggsavgift dersom en varebil etter registrering bygges om til personbil.