Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2027 (2011-2012)
Innlevert: 28.09.2012
Sendt: 02.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): NSBs har i de nye «Flirt»-togene valgt seter som bare er 42 centimeter brede. Dette er 6 cm smalere enn setene på Intercity BM70-togene, og også smalere enn økonomiklasseseter på fly (43,2 cm). Mange pendlere har ikke noe annet alternativ enn NSB hver morgen og ettermiddag, og situasjonen vil bli forverret når folk stiller i fullt vintertøy.
Vil reaksjonene som har kommet føre til at man endrer eksisterende tog og at fremtidige togsett får bredere seter, og hvilken rolle har kravene til universell utforming hatt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er NSB som er nærmest til å vurdere operative forhold og Trafikkavtalen mellom NSB og Samferdselsdepartementet er derfor utformet slik at NSB har det operative ansvaret for driften av togtilbudene. I Trafikkavtalen har SD blant annet stilt som krav at materiellet skal være utformet slik at flest mulig skal kunne benytte toget på en ordinær og likeverdig måte. Videre er det et krav om at NSB skal tilpasse togproduktene til de lokale markedsforholdene og målene med det enkelte togprodukt angitt i Trafikkavtalen.