Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2028 (2011-2012)
Innlevert: 28.09.2012
Sendt: 02.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det er viktig at personer som varsler om ulovlige forhold blir tatt på alvor. En HMS-rådgiver som har påpekt og fulgt opp ulovlige og kritikkverdige forhold i Staten Vegvesen er nå sagt opp. Dette kan tyde på at det å varsle om ulovligheter i SVV medfører konsekvenser for den som varsler om kritikkverdige forhold.
Kan statsråden redegjøre for hvilke rutiner man har i SVV og departementet for å forsikre seg om at varsling og varslere i organisasjonen tas på alvor?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I henhold til arbeidsmiljølovens §§ 2-4 og 2-6 har både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet i 2008 utarbeidet rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Både i Statens vegvesen og i Samferdselsdepartementet er rutinene utarbeidet i samråd med de lokale tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsmiljøutvalgene.

Som det framgår av vedlagte kopier av rutiner for ”Varsling av kritikkverdige forhold i Statens vegvesen” og av ”Rutiner for varsling i SD”, har rutinene bestemmelser om vern mot gjengjeldelse mot en ansatt som varsler på en forsvarlig måte. Jeg forutsetter at de rutinene som er fastsatt av Statens vegvesen og av Samferdselsdepartementet, følges.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format