Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:26 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 11.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Flytrafikken i Nord-Norge øker, og på enkelte kortbane ruter har det de siste årene vært en betydelig økning. Årsaken til at flere reiser er mange, bl.a. økt næringsaktivitet innenfor petroleum, turisme og at befolkningen generelt reiser mer og oftere. En av rutene med stor økning er mellom Tromsø lufthavn og Sørkjosen lufthavn. På denne strekningen er det ofte fulle fly og billetter må bestilles mange dager/uker i forveien.
Hva vil statsråden gjøre for å få flere avganger begge veier mellom Tromsø og Sørkjosen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Et godt flyrutetilbud er av stor betydning for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling både i distrikts-Norge og i sentrale strøk. Dette gjelder spesielt i områder med store avstandsutfordringer som Nord–Norge. Regjeringen arbeider derfor aktivt for å legge til rette for et godt flytilbud i denne regionen. Reduksjonen i maksimaltakstene i flyruteanbudet for Finnmark og Nord-Troms for perioden 1. april 2007 – 31. mars 2010 viser dette.

Jeg har merket meg den økte trafikken på flyruten mellom Sørkjosen og Tromsø. I anbudet på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms for perioden 1. april 2013 – 31. mars 2017 som ble lyst ut 11. oktober 2012, er derfor kravene til setekapasitet økt. Rutetidskravene er justert med utgangspunkt i lokale ønsker og legger til rette for dagsopphold i Oslo. Maksimaltakstreduksjonen er videreført. Det er ikke satt krav til flere avganger, men en operatør står selvsagt fritt til å øke antall avganger på eget initiativ dersom det er markedsgrunnlag for det. Skulle gjennomsnittlige setefyllingsgrad (kabinfaktor) gå over 80 prosent i løpet av anbudsperioden, vil operatøren i henhold til kontrakten måtte sette inn økt kapasitet.

Jeg mener kriteriene i den nye anbudsutlysningen er godt tilpasset utviklingen på flyruten, og at den vil sikre et godt flytilbud fra Sørkjosen.