Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:29 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 12.10.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan Statsråden redegjøre for når reglene om motorferdsel i utmark for hjelpe- og redningsmannskap er på plass?

Begrunnelse

Jeg stilte spørsmål til Statsråden 18. april 2012 i spørretimen om han ville ta initiativ til å endre regelverket vedrørende motorferdsel i utmark for rednings- og hjelpemannskap for å sikre liv og helse. Svaret var ja. Det er snart vinter, og jeg har mottatt bekymringsmeldinger fra hjelpemannskaper over hele landet, fordi reglene om motorferdsel ennå ikke er endret.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten til at han i spørretimen 18. april 2012 stilte spørsmål om jeg ville ta initiativ til å endre regelverket vedrørende motorferdsel i utmark for rednings- og hjelpemannskap, og at svaret på dette var ja.

Her ser jeg meg nødt til å presisere at det kunnskapsministeren uttalte på mine vegne i den nevnte spørretimen, var at Miljøverndepartementet og Justisdepartementet arbeider sammen om et nytt rundskriv for kjøring for redningstjenesten i verneområder.

Dette innebærer ikke endring i regelverket for redningstjenestens kjøring i utmark, men at vi gjennom rundskrivet søker å gi enhetlige, klare og praktiske retningslinjer innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Disse retningslinjene skal gi rom for nødvendig øving for redningstjenesten, samtidig som de skal sikre at hensynet til naturmangfold og friluftsliv ivaretas.

Miljøverndepartementet hadde et møte med Røde Kors og Justisdepartementet i juni i år der vi drøftet det kommende rundskrivet. Miljøverndepartementet har laget et førsteutkast til rundskriv på bakgrunn av innspillene på møtet, og vi har lagt opp til god dialog med Justisdepartementet og Røde Kors videre i arbeidet. Jeg legger opp til at vi har et rundskriv på plass i løpet av høsten.