Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:35 (2012-2013)
Innlevert: 04.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 16.10.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Handelslekkasjen til Sverige øker fra år til år og er nå på ca. 12 mrd. kroner. Dette tilsvarer 10 000 - 12 000 arbeidsplasser, mange langs grensen. Samtidig har Nettbuss ekspressbusser som går fra Oslo gjennom bl.a. Hedmark til kjøpesenteret i Charlottenberg i Sverige og dermed bidrar til økt handelslekkasje.
Er dette noe statsråden applauderer, eller har statsråden tiltak som vil stimulere til økt handel i Norge?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) handlet nordmenn for 11,5 mrd. kroner på dagsturer til utlandet i 2011. Siste tall fra SSB for perioden fra 3. kvartal 2011 til og med 2. kvartal 2012 viser at grensehandelen utgjorde om lag 11,7 mrd. kroner. Det meste av grensehandelen skjer i Sverige. Tidligere undersøkelser fra SSB viser at nordmenn handler mest matvarer på dagsturer. Andre typiske grensehandelsprodukter er alkohol- og tobakksvarer. Matvarer, alkohol og tobakk utgjør det meste av grensehandelen.

Grensehandelen mellom Norge og Sverige påvirkes av prisforskjeller på produkter, men også forskjeller i vareutvalg. Prisforskjeller på samme type varer mellom Sverige og Norge skyldes blant annet forskjeller i det generelle kostnadsnivået i de to landene og norske særavgifter på alkohol og tobakk. Valutakurser og importvern for landbruksprodukter er andre faktorer som påvirker nivået på grensehandelen.

Importvernet på landbruk står sentralt i norsk landbrukspolitikk og er en forutsetning for å kunne sikre avsetningen av norske landbruksvarer og for å bidra til et livskraftig landbruk i hele landet. Tollsatsen på landbruksvarer varierer imidlertid betydelig, og de høyeste tollsatsene er på viktige landbruksvarer som produseres i Norge. For bearbeidede landbruksvarer, som for eksempel pizza, bakervarer og sjokolade er tollnivået moderat, mens det er tollfrihet for mange landbruksvarer som ikke produseres i Norge slik som sitrusfrukter, bananer, kaffe og ris.

Alkohol og tobakksvarer er grensehandelsprodukter. Særavgiftene på alkohol og tobakk er viktige virkemidler for å begrense forbruk som medvirker til helsemessige og sosiale problemer samtidig som det skaffer staten inntekter. Samtidig må ikke avgiftsnivået bli så høyt at det medvirker til illegalt forbruk og at grensehandelen blir for stor. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 er særavgiftene på alkohol og tobakk prisjusterte.

Det er begrensede virkemidler over Nærings- og handelsdepartementets budsjett knyttet til særskilte utfordringer ved grensehandel. Nærings- og handelspolitikkens viktigste tiltak i denne forbindelse er å styrke evnen til ønsket omstilling og innovasjon. Det øker konkurransekraften og setter bedriftene bedre i stand til å utvikle nye produkter og finne lønnsomme markedsnisjer. Jeg er opptatt av å føre en bred og fremtidsrettet næringspolitikk som medvirker til at det skapes verdier og nye arbeidsplasser i hele næringslivet.