Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:38 (2012-2013)
Innlevert: 04.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 11.10.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Nationen hevder 3.10.2012 at Norge for tiden ikke er representert i EFTA-sekretariatets ledelse til tross for at Utenriksdepartementet skal ha hatt ett år på seg til å rekruttere til nøkkelstillingen som visegeneralsekretær med sete i Brussel.
Hva er forklaringen på dette og hva blir gjort for å sørge for at denne posisjonen blir fylt?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Spørsmålet om ny norsk visegeneralsekretær for EFTA med sete i Brussel er avklart og vi har identifisert en person. I prosessen har det vært lagt avgjørende vekt på å finne en best mulig kvalifisert person til denne viktige stillingen. Det har vi lykkes med. I perioden fram til tiltredelse 1.4.2013 vil denne personen fases gradvis inn i arbeidet, og organiseringen for øvrig med ledelsesfunksjonen i EFTA-sekretariatet vil bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det betyr også at funksjonen dekkes opp av EFTAs generalsekretær og to norske direktører som nå tjenestegjør i Brussel. På denne måte sikres at sekretariatets funksjoner følges opp på en god og effektiv måte.