Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:47 (2012-2013)
Innlevert: 05.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Besvart: 11.10.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Den kjente cubanske bloggeren og menneskerettighetsforkjemperen Yoani Sanchez er ifølge flere meldinger arrestert av cubanske myndigheter. Sanchez skal ha blitt pågrepet sammen med sin ektemann, journalist Reinaldo Escobar mens de forsøkte å dekke en rettsak i byen Bayamo. Sanchez har gjentatte ganger avslørt regimets undertrykkelse og er et symbol på kampen for ytringsfrihet på Cuba.
Vil utenriksministeren ta initiativ overfor det cubanske regimet for å bringe på det rene hva som har skjedd og kreve hennes frigivelse?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Norges ambassade i Havanna har undersøkt omstendighetene rundt den nylige anholdelsen av Yoani Sanchez og kan bekrefte at Sanchez og hennes ektemann ble anholdt av politiet den 4. oktober (2012) i byen Bayamo øst på Cuba der de befant seg for å følge en rettssak som uavhengige journalister. Etter 30 timer i politiets varetekt ble ekteparet sluppet fri utenfor sitt hjem i Havanna. Sanchez opplyser at hun aldri fikk noen offisiell begrunnelse for hvorfor hun og ektemannen ble anholdt.

Jeg er bekymret for kubanske myndigheters behandling av menneskerettighetsforsvarere, politisk opposisjonelle og uavhengige journalister. Anholdelsen av Sanchez føyer seg inn i et mønster der kubanske myndigheter benytter seg av kortidssarrestasjoner for å begrense deres ytrings- og forsamlingsfrihet. Dette er urovekkende.

Menneskerettigheter står sentralt i Norges dialog med Cuba. Jeg møtte selv den cubanske utenriksminister i New York for to uker siden og tok blant annet opp menneskerettighetsspørsmål.

Norge tar regelmessig opp spørsmål med Cuba knyttet til ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, pressefrihet, ratifisering av menneskerettighetskonvensjoner, samt arbeidet i FNs menneskerettighetsråd. Norge vil fortsette å følge situasjonen på Cuba og jeg kan forsikre representanten om at jeg vil ta opp menneskerettighetssituasjonen generelt og bekymringen for bruken av korttidsarrestasjoner spesielt i mine møter med kubanske politikere.

For mer informasjon om forholdet Norge-Cuba kan jeg også vise til svar på skriftlige spørsmål nr. 1920 (2011-2012), nr. 710 (2011-2012), nr. 1543 og nr. 573 (2010-2011).