Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:56 (2012-2013)
Innlevert: 08.10.2012
Sendt: 08.10.2012
Besvart: 11.10.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Utenriksdepartementet har nylig varslet økt innsats mot forfølgelse av religiøse og andre minoriteter. Etter regimeskiftet i Egypt meldes det nå om at landets blasfemilov i økende grad brukes mot minoritetene, som oftest kristne koptere.
Vil Utenriksministeren ta opp dette med myndighetene i Egypt og bidra til at FNs spesialrapportør for religions- og trosfrihet får besøke landet for å undersøke situasjonen nærmere?

Begrunnelse

Mens Egypts blasfemilov tidligere har vært lite brukt, meldes det nå om nye dommer og arrestasjoner basert på blasfemianklager. I sin tale i FNs generalforsamling nylig uttalte president Morsi at Egypt respekterer ytringsfrihet, men ikke en ytringsfrihet som rammer spesifikke religioner eller en spesifikk kultur. Både voksne og barn ned til 9-10 år er blitt anklaget for å fornærme islam eller Egypts president, som representerer Det muslimske Brorskap. Organisasjonen «Human Rights First» meldte nylig at en koptisk skolelærer er dømt til 6 års fengsel, anklaget for å ha lagt ut islam-kritiske tegninger på internett.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Situasjonen for religiøse minoriteter i Egypt har blitt forverret den senere tiden. Den økende bruken av blasfemilovgivningen er særlig bekymringsfull.

Da daværende utenriksminister Støre besøkte Egypt i september, gjorde han det klart overfor egyptiske myndigheter at Norge følger menneskerettighetssituasjonen nøye, og spesielt forholdene for religiøse minoriteter. Dette har også vært et tema i den dialog Norge har hatt gjennom flere år med blant annet Det muslimske brorskap i Egypt. Jeg vil selvsagt følge opp dette temaet i min kontakt med egyptiske myndigheter fremover.

Som representanten påpeker har Utenriksdepartementet økt oppmerksomhet på situasjonen for minoriteter, og særlig kristnes situasjon i Midtøsten og Nord-Afrika. Samtidig vil jeg understreke at det er viktig å være varsom i arbeidet med dette temaet for å unngå at vi er til mer skade enn gagn. De kristne i Egypt anklages ofte for å være upatriotiske. Sterk vestlig støtte kan dermed i visse situasjoner virke mot sin hensikt. Det viktigste er derfor å understreke myndighetenes ansvar for å sikre alle borgeres menneskerettigheter, herunder livssyns- og ytringsfrihet.

Under gjennomgangen av menneskerettighetssituasjonen i Egypt i FNs Menneskerettighetsråd i 2010 ble Egypt av flere stater anbefalt å gi blant annet FNs spesialrapportører en stående invitasjon til landet, noe som også ville omfatte FNs spesialrapportør for tros- og religionsfrihet, Heiner Bielefeldt. En god oppfølging av landgjennomgangen var en av de norske anbefalingene i 2010 og har etter dette også vært tema under politiske besøk til Egypt.

Vi har tett og løpende kontakt med FNs spesialrapportør for tros- og religionsfrihet. Egypt har lovet å vurdere anbefalingen om å gi FNs spesialrapportører en stående invitasjon. Bielefeldt har ikke tatt saken opp med Norge. Men dersom adgang til Egypt fortsatt er et problem, er dette en sak jeg vil ta opp under framtidige politiske samtaler.