Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:68 (2012-2013)
Innlevert: 09.10.2012
Sendt: 10.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Media har den senere tid påvist flere saker som omhandler brutale slåsskamper mellom unge mennesker, som har blitt filmet og lagt ut på Youtube. Senest i Agderposten i helgen. I tilfelle hvor det foreligger samtykke etter strl. § 235 kan det ikke reises tiltale. Denne trenden hvor slåsskamper filmes og legges ut på internett er svært uheldig, og kan få svært alvorlige konsekvenser.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at dette utarter seg?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg kan slutte meg til at filmer som inneholder slåsskamper og som legges ut på internett, kan være svært uheldig. Det er en uønsket utvikling. De handlinger som det er tale om i denne sammenheng, kan rammes av norske straffebestemmelser. Film med slikt innhold kan i så måte oppfattes som bevis på at en voldshandling har skjedd. Dersom det foreligger samtykke mellom de involverte om slåssing og filming kan det ikke reises tiltale, med mindre voldshandlingene eller følgene av dem er særlig alvorlige. Dette tilligger påtalemyndigheten i den konkrete sak å avgjøre om det foreligger samtykke, samt om samtykke hindrer straffeforfølgelse.

Når det gjelder selve visningen, vil straffbarheten avhenge av hva slags type vold som forekommer i den filmede versjonen. Seksuelle overgrep og pornografi vil kunne rammes av straffeloven.

Jeg er gjort kjent med at Youtube har ganske omfattende retningslinjer («Guidelines») for hva som aksepteres lagt inn der. Det er mulig for hver enkelt som finner en film støtende å sende melding til Youtube, der man peker på at filmens innhold strider mot retningslinjene og be om at den tas av visning. Om innholdet i en film er i strid med selskapets egne retningslinjer så må man også forvente at Youtube tar affære.