Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:75 (2012-2013)
Innlevert: 10.10.2012
Sendt: 11.10.2012
Besvart: 18.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Statsbudsjettet heter det at: "Tilskuddsordningen til Fontenehus videreføres i 2013." Det er jeg glad for, men det gis ikke informasjon om hvilket nivå regjeringen ser for seg. I år får de 8 Fontenehusene 5 millioner kroner i statlig stimuleringstilskudd. Oslo kommune bruker alene ca. 15 millioner kr på drift av 2 Fontenehus. Skal Fontenehusene utenfor Oslo kunne drive forsvarlig i 2013 må den statlige støtten økes. 5 av husene vurderer avvikling.
Hva blir rammen for tilskudd til Fontenehusene i 2013?

Begrunnelse

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomgått Fontenehusenes virksomhet og de anbefaler videre drift. NAPHA er bl.a. blitt bedt om å avklare hvilke faktorer som er nødvendige for å sikre drift og forutsigbare rammer for husene. NAPHA påpeker at kommunene ikke er villige til å gi noen garantier, øke den kommunale støtten eller skjerme husene for kutt, og at videre drift bare kan sikres gjennom statlige tilskuddsordninger.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg deler representantens Sanners positive vurdering av Fontehusenes virksomhet. Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med Arbeidsdepartementet finansiert nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012). Med bakgrunn i arbeidets betydning for den psykiske helsen og for en god rehabilitering, og med bakgrunn i at det fortsatt er behov for innsats på feltet, har Helse- og omsorgsdepartementet foreslått å videreføre Helse- og omsorgsdepartementets midler til arbeid og psykisk helse på samme nivå i 2013. Midler for 2013 vil ikke bli fordelt før Stortinget har vedtatt budsjettet. Tilskuddsordningen til Fontenehuset skal videreføres i 2013. Tilskuddets størrelse vil vurderes etter Stortingets budsjettbehandling.

Representanten Sanner viser videre til gjennomgangen NAPHA har foretatt av Fontenehusene, og til at flere av Fontenehusene er i en vanskelig økonomisk situasjon. Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det i forslag til statsbudsjett for 2013 er lagt opp til en økning i kommunenes frie inntekter. Dette gir kommunene handlingsrom i sin disponering av midler og prioriteringer av tiltak for å gi sine innbyggere forsvarlige og nødvendige tjenester.

Jeg er trygg på at de kommunene som har hatt positive erfaringer med Fontenehusene vil vite å legge dette til grunn når de skal prioritere.