Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:104 (2012-2013)
Innlevert: 15.10.2012
Sendt: 16.10.2012
Besvart: 19.10.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Viser til tidligere spørsmål vedrørende hestegården i Troms.
Kan statsråden redegjøre for når vi kan forvente at situasjonen rundt hesteholdet blir i samsvar med de krav som stilles til forsvarlig dyrehelse og dyrevelferd?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg viser til svar på tidligere spørsmål fra representanten Trældal, stilet til daværende landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Departementet har holdt seg orientert om utviklingen i denne saken. Mattilsynet rapporterte 1. oktober at de hadde gjennomført fem tilsyn siden juni i det aktuelle hesteholdet. Mattilsynet har som oppfølging av tilsynsbesøk 1. oktober, ytterligere trappet opp virkemiddelbruken.