Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:120 (2012-2013)
Innlevert: 17.10.2012
Sendt: 18.10.2012
Besvart: 25.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I Stortingets ordinære spørretime 10. oktober uttalte kunnskapsministeren at «Av de over 150 kommunene som ikke benytter seg av dette veldig gode videreutdanningstilbudet nå, er ca. en tredjedel Høyre-styrte».
Hvilken dokumentasjon har statsråden for dette utsagnet, og kan statsråden legge frem en samlet oversikt over hvilke kommuner som ikke benytter seg av videreutdanningstilbudet, og hvilke partier som styrer disse kommunene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål fra representanten Elisabeth Aspaker med spørsmål om hvilke kommuner som ikke benytter seg av videreutdanningstilbud i strategien Kompetanse for kvalitet, og hvilke partier som styrer disse kommunene.

I muntlig spørretime 10. oktober ga jeg som svar på oppfølgingsspørsmål fra representanten Aspaker at ca en tredel av kommunene som ikke deltar i videreutdanningen, er styrt av Høyre. Det riktige er at en tredjedel av de kommunene som har Høyreordfører, ikke deltar videreutdanningen. Det er i dag 119 kommuner som har ordfører fra Høyre. Av disse er det 34 som ikke benytter seg av videreutdanningstilbudet.

Representanten Aspaker ber om en oversikt over kommuner som ikke benytter seg av videreutdanningstilbud og hvem som styrer dem politisk. Opplysningene om kommuner som ikke deltar, er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og følger vedlagt.

Lenke til vedlegget i pdf-format