Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:138 (2012-2013)
Innlevert: 19.10.2012
Sendt: 22.10.2012
Besvart: 26.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): NTB meldte 20.09.12 at "Ap vil vise hvor skattepengene går" og at "alle nordmenn skal få opplyst hvor mye velferd de betaler for gjennom skatten, direkte i selvangivelsen". DN melder at "Jeg tror mange vil føle et større eierskap til velferdstjenestene når de ser akkurat hvor mye skatten deres dekker, sier Ap-topp Hadia Tajik" Undertegnende mener dette er utmerket og i tråd med FrP forslag som tidligere er nedstemt.
Vil statsråden nå ta et initiativ i tråd med FrP og APs ønsker?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til mitt brev av 27. april 2012 til Stortingets finanskomité om oppfølgingen av Dokument 8:89 S (2011-2012) Representantforslag om informasjon til hver enkelt skattyter om hva skattepengene brukes til. Det framgår av nevnte brev at jeg er positiv til ideen om informasjonstiltak om bruken av skattepengene, og at Finansdepartementet i samarbeid med Skattedirektoratet ville vurdere ulike praktiske løsninger til forslaget. Jeg har videre merket meg at komiteens flertall i behandlingen av saken viser til ”finansministerens positive grunnholdning til å se på hvordan enkel informasjon om hva skattepengene brukes til, kan utformes. Flertallet avventer departementets vurdering og ser fram til at disse vil bli presentert for Stortinget”, jf. Innst. 313 S. Finansdepartementet er godt i gang med å utrede dette nærmere. Jeg tar sikte på å orientere Stortinget på nyåret.