Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:179 (2012-2013)
Innlevert: 29.10.2012
Sendt: 29.10.2012
Besvart: 08.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen hevder at i de tilfellene veiprosjekter finansieres med bompenger, så er det for at en lokalt bestemmer seg for å framskyve prosjektet.
Kan regjeringen gi en oversikt over hvilke veiprosjekter som bygges ut med og uten bompenger, og dermed avklare hvor mange veier som i dag ville vært under utbygging i landet dersom regjeringens prioriteringer skulle ligget til grunn, altså regjeringens prioriterte veiprosjekter hvor man ikke trenger hjelp av bompengefinansiering for å fremskynde?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Nedenfor følger en oversikt over finansieringen av igangsatte eller vedtatte store riksvegprosjekter (kostnadsoverslag over 200 mill. kr). Alle prosjekter med byggeaktivitet i 2012 er tatt med, også de som er åpnet for trafikk tidligere i år. Som det går fram av tabellen, er det bare fire prosjekter som fullfinansieres med bompenger. De øvrige prosjektene finansieres helt eller delvis med statlige midler.

Prosjekt Fylke Statlige midler Ekstern finansiering

E18 Melleby – Momarken Østfold X X

E18 Sydhavna Oslo X X

E18 Bjørvikaprosjektet Oslo X X

Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen Oslo X X

E6 Minnesund – Skaberud Akershus og Hedmark X X

Rv 2 Kongsvinger – Slomarka Hedmark X X

Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg Hedmark X

E16 Fønhus – Bagn, inkl. rassikring Oppland X X

E6 Øyer – Tretten 1) Oppland X

Rv 7 Sokna – Ørgenvika Buskerud X X

E16 Nestunnelen Buskerud X

E18 Gulli – Langåker Vestfold X X

E18 Sky – Langangen 1) Vestfold og Telemark X X

Rv 509 Solasplitten 1) Rogaland X

E134 Skjold – Solheim Rogaland X X

Rv 13 Tysdalsvatnet 2) Rogaland X

Rv 13 Ryfast Rogaland X

E39 Vågsbotn – Hylkje Hordaland X

Rv 13/rv 7 Hardangerbrua Hordaland X X

E16 Omlegging forbi Voss Hordaland X X

E39 Lavik ferjekai Sogn og Fjordane X

E39 Torvund – Teigen 1) Sogn og Fjordane X

E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug Sogn og Fjordane X

E39 Kvivsvegen 1) Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal X

E39 Hjårtåberga Møre og Romsdal X

E39 Knutset – Høgset og

rv 70 Brunneset – Øygarden Møre og Romsdal X X

E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen Møre og Romsdal X X

Rv 70 Oppdølstranda Møre og Romsdal X

E39 Høgkjølen – Harangen 2) Sør-Trøndelag X

E6 Sentervegen – Tonstad Sør-Trøndelag X

Rv 706 Dortealyst – Stavne 1) Sør-Trøndelag X

E6 Nidelv bru – Grillstad og

Værnes – Kvithammar Sør-Trøndelag og

Nord-Trøndelag X X

E6 Harran – Nes bru Nord-Trøndelag X

Rv 80 Løding – Vikan, inkl. rassikring Nordland X X

E6 Hålogalandsbrua, inkl. rassikring Nordland X X

E10 Solbjørnneset – Hamnøy Nordland X

E6 Jansnes – Halselv Finnmark X

E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft Finnmark X X

1) Åpnet/åpnes for trafikk i 2012.

2) Delvis forskuttert i byggeperioden.

Svaret med tabell i pdf-format