Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:154 (2012-2013)
Innlevert: 24.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Besvart: 31.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Skatteamnestisaken som har versert i TV2 siste tiden er nå tilsynelatende ryddet opp i ettersom SKD har gått inn og sørget for at gitte skatteamnestier er fjernet.
Ville statsråden sett positivt på det om Stortinget ba Riksrevisjonen gå inn og se på saken?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Gjeldende lov om Riksrevisjonen ble vedtatt av Stortinget i 2004. I henhold til riksrevisjonsloven § 2 skal Riksrevisjonen utføre sin virksomhet uavhengig og selvstendig. Dette er et viktig prinsipp som alltid har vært lagt til grunn for Riksrevisjonens virksomhet. Det er videre en forutsetning for all revisjon og kontroll.

Som følge av Riksrevisjonens uavhengige og selvstendige stilling, verken kan eller vil jeg gå inn på hvordan Riksrevisjonen innretter sitt revisjons- og kontrollarbeid. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan. Det er derfor opp til Stortinget eventuelt å instruere Riksrevisjonen i enkeltsaker, dersom Stortinget finner dette formålstjenlig.