Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:180 (2012-2013)
Innlevert: 29.10.2012
Sendt: 29.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I fjor presenterte daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa en handlingsplan med kortsiktige tiltak for å øke trafikksikkerheten på E-16 mellom Bergen og Voss. Målet var at alt skulle være ferdig innen utgangen av 2012. Med mindre enn 3 mnd. igjen av året mangler fortsatt de viktigste tiltakene. Det viktige prosjektet med midtdeler på Arnavegen er lagt på is; angivelig for å velge alternativ med byggestart i 2017.
Hvordan følger statsråden opp plan og løfter for å bedre trafikksikkerheten på E16?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I 2011 ble det gjort en trafikksikkerhetsanalyse av E16 mellom Voss og Trengereid. Denne konkluderte med en liste over 10 strakstiltak på strekningen. Arnavegen er ikke på strekningen Voss – Trengereid og var ikke med på listen (se tabell).

De fleste tiltakene er gjennomført. En del tiltak er under bygging og vil bli ferdigstilt i løpet av året dersom været tillater det. Det viktigste tiltaket som blir utsatt noe, er belysning mellom tunnelene. Dette er planlagt ferdigstilt i løpet av februar 2013.Trafikksikkerhet E16

I 2012 ble det gjort en trafikksikkerhetsanalyse av E16 mellom Voss og Trengereid. Denne konkluderte med en liste over strakstiltak på strekningen. Status for tiltakene er som følger:

Lenke til komplett svar inklusiv tabell med tiltak