Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:182 (2012-2013)
Innlevert: 29.10.2012
Sendt: 29.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva vil statsråden gjøre, når det gjelder fraværsreglementet, for å sikre at toppidrettsutøvere som velger å gå på sin lokale skole bedre kan kombinere idrett og skolegang?

Begrunnelse

Våre toppidrettsutøvere bruker mye av sin tid på trening, landslagssamlinger og deltakelse i mesterskap. Dette innebærer mye reising og mange døgn borte fra hjemstedet. For idrettsutøvere som kombinerer idrett og skolegang gir dette store utfordringer knyttet til fraværsreglementet.
Fraværsreglementet praktiseres ulikt rundt om i landet. Enkelte steder praktiseres det at du kan få 10 dager fri mot dokumentasjon. Blir det lengre fravær betyr det at eleven ikke får nok timer og må ta skoleåret om igjen. Andre steder gis det fri til mesterskap og landslagssamlinger uten at dette teller negativt på fraværet.
Det er viktig at det gis mulighet til å kombinere en idrettskarriere med skolegang slik at en ikke står på bar bakke utdanningsmessig den dagen idrettskarrieren er over. Dette er hovedgrunnen til at det gis tilbud ved Toppidrettsgymnasene som er tilpasset dette. Samtidig ønsker mange å ta videregående skole på sitt hjemsted i stede for å flytte til et nytt sted med et toppidrettsgymnas, for å kunne være i nærheten av familie og venner.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Reglene om føring av fravær i grunnskolen og i videregående skole er gitt i forskriften til opplæringsloven. Bestemmelsen som gjelder grunnskolen var ny med virkning fra 1. august 2010, og fra samme tidspunkt ble det gjort innskjerpinger i bestemmelsen om føring av fravær i den videregående skolen. Forskriftsendringene ble gjort som ledd i tiltak for redusere frafallet i videregående opplæring.

Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller hun kan legge fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

I bestemmelsen som gjelder føring av fravær i videregående skole er det gitt en årlig kvote på 10 dager der dokumentert fravær på visse premisser kan unntas fra å bli ført som fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Fram til august 2010 gjaldt en kvote på 14 dager. Forskriften angir hvilke fraværsgrunner dette gjelder: Helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte og representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå. Her vil blant annet idrettsarrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå inngå. Eleven må dokumentere dette fraværet.

Det følger av forskriften at skolen kan legge til rette for organisert studiearbeid. Dette gjøres etter avtale med faglærer eller rektor og regnes ikke som fravær.

Forskriften tar utgangspunkt i at elevene skal møte til undervisningen. Samtidig gir den, etter mitt syn, et fornuftig rom for at elever i den videregående skolen kan delta i politisk arbeid, organisasjonsarbeid og representasjon i nasjonale og internasjonale arrangementer.