Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:162 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 31.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Når vil statsråden legge frem sak om Fv 863 Langsundforbindelsen til Stortinget?

Begrunnelse

Undertegnede vil vise til skriftlig spørsmål nr. 1139 (2011-2012).

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet arbeider nå med å forberede en proposisjon om finansiering av vegprosjektet fv 863 Langsundforbindelsen. Det tas sikte på å fremme denne for Stortinget så snart som mulig.