Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:164 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I en ny rapport fra OSSE om situasjonen vedrørende bl.a. antisemittisme i Norge så er det et råd til utenriksministeren om å fremme en sivilisert diskusjon om Midtøsten og reagere ovenfor dem som i debatten demoniserer staten Israel.
Er utenriksministeren enig i et slikt råd, og i så tilfelle har utenriksministeren noen konkrete planer om å fremme en slik sivilisert diskusjon?

Begrunnelse

Bakgrunnen for dette rådet til utenriksministeren er det rapportørene fra OSSE oppfatter som et unyansert debattklima når det gjelder Midtøsten i Norge, der Israel alt for ofte demoniseres.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: OSSEs rapport om situasjonen for jøder og andre minoriteter i Norge er viktig og den avdekker utfordringer i samfunnet vårt. Som et godt, velfungerende og demokratisk samfunn blir vi målt etter hvordan vi behandler våre minoriteter, og antisemittisme er et sykdomstegn. Norge skal være et land hvor alle mennesker kan leve i trygghet.

Konflikten i Midtøsten vekker sterke følelser og et stort engasjement også her hjemme. Når urett begås, på begge sider i konflikten, vekkes følelser, uro og bekymring. Engasjementet fra nordmenn for israelere og palestinere er i seg verdifullt. Jeg er enig i at debatten til tider er unyansert, og inneholder også enkelte ganger hatefulle holdninger og ytringer. Konflikten i Midtøsten er komplisert og forenklinger fører lett galt av sted.

Israelske og norske myndigheter har et tett og godt samarbeid. Den høye møtefrekvensen på politisk nivå og på andre nivåer bærer et klart vitnesbyrd om det. Dialogen er ærlig og direkte, og vi kritiserer hverandres politikk. Denne type meningsutveksling er helt normal mellom nærstående land.

Når det er sagt, er jeg enig med representanten i at deler av debatten om Israel kan fortone seg ensidig. Følelser vinner fra tid til annen fram på bekostning av fakta. Kunnskap om jødedommen, staten Israel og Holocaust er også mangelfull hos mange.

Regjeringen har gjennom undersøkelser kartlagt nordmenns holdninger til disse temaene og iverksatt tiltak for å styrke undervisningen i skolene. Dette er ett viktig tiltak som kan gi resultater over tid.

På kortere sikt må vi fortsette å diskutere Israel-relaterte temaer, på en respektfull – men også ærlig måte. Større akademisk og kulturell utveksling mellom Israel og Norge kan bidra til å øke kunnskapen i Norge om det israelske samfunnet, og for å bidra på dette feltet har vi styrket vår ambassade i Tel Aviv med én utsendt diplomat.