Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:169 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 08.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Mange pasienter påføres urimelige belastninger gjennom pasientreiser.
Hva vil statsråden foreta seg for å bedre situasjonen for alvorlig syke og gamle pasienter med lange reiseavstander?

Begrunnelse

Det fortelles stadig oftere historier om alvorlig syke og eldre pasienter som opplever svært traumatiske reisesituasjoner i forbindelse med norsk helsevesen.
Sunnmørsposten hadde i sommer oppslag som fortalte om lange pasientreiser mellom Møre og Romsdal til Trondheim og St. Olavs. En representant for brukerutvalget i Helse Midt-Norge uttalte at:

«Staten behandler distriktpasienter som slaktedyr.»

Han viste til at mange eldre og svært sjuke pasienter blir dårlig behandlet ved tidkrevende reiser fra Molde og Ålesund til Trondheim. Han viser til at mange har mellom 14 og 21 timers reisetid, uten at de har rett på kompensasjon for overnatting. Til orientering så er det heller dårlig kommunikasjon mellom Møre og Romsdal og Trondheim.
For alvorlig syke og gamle mennesker er mange timer på reisefot, svært krevende og utmattende. Jeg kan overhode ikke se at dette var intensjonen til Stortinget da vi vedtok at alle skal ha et like godt helsetilbud samme hvor i landet en bor. At noen må akseptere lengre avstand til en del spesialisthelsetjenester må vi kunne leve med, om vi ønsker høyest mulig kvalitet på tjenestene. Omstruktureringen som foretas i helsevesenet er på mange områder viktig, både faglig og økonomisk. Men det må ikke bli slik at det er de alvorlig syke som har lengst avstand til tjenestene, som skal betale regningen.
I dag, torsdag 25. oktober, kan vi igjen lese om en pasient som behandles respektløst av norsk helsevesen. Avisen Nordlys kan fortelle om en 87 år gamle mann fra Kvænangen som skulle til ørespesialist i Tromsø. Denne turen varte i 16 timer og var nesten fri for matpauser eller tid til toalettbesøk. Vi snakker her om en mann på 87 år! Slik kan vi ikke ha det i dagens Norge!

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 gir pasienter rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienter må reise for å motta helsetjenester. Pasienten har rett til dekning av utgifter tilsvarende billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, med mindre pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke et dyrere transportmiddel, eller rutegående transport ikke finnes på strekningen.

I syketransportforskriften fremgår det i § 6 at pasienter som har rett til å få dekket utgifter ved reise, også har rett til kostgodtgjørelse dersom den effektive fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer. Videre har pasienter rett til overnattingsgodtgjørelse dersom overnatting er nødvendig under reisen.

I noen tilfeller er overnatting nødvendig fordi pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke makter å gjennomføre reisen frem og tilbake til behandling på en dag, eller ikke kan stå opp svært tidlig for å rekke en behandling.

Når pasienter opplever at de ikke er fornøyd så er det viktig at de tar kontakt med pasientreisekontoret for å få rettet opp i forholdene. Pasient- og brukerombudet kan bistå med dette, og en eventuell klage til fylkesmannen.