Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:183 (2012-2013)
Innlevert: 29.10.2012
Sendt: 29.10.2012
Besvart: 08.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kan statsråden forsikre at utbygging av 4-felts motorvei gjennom Eidskog kommune i Hedmark fylke, retning Sverige, ikke vil påvirkes av E-16?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I Nasjonal transportplan 2010-2019 inngår videre utbygging av E16 mellom Nybakk og Kongsvinger. Det er i gjeldende nasjonal transportplan ikke planer for utbygging av 4-felts veg på rv 2 gjennom Eidskog kommune i Hedmark. Regjeringens planer for utbygging av riksvegnettet den kommende tiårsperioden vil bli lagt fram i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 våren 2013.