Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:224 (2012-2013)
Innlevert: 05.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 14.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Er statsråden kjent med at Vegdirektoratet nå forbyr fullt akselløft, er dette noe statsråden støtter, og har det blitt forsøkt forhandlet om denne saken med EU?

Begrunnelse

For å kjøre opp norske bakker vinterstid, trenger tunge kjøretøy å kunne løfte løpeakselen og overføre trykket til drivakselen. Det er nødvendig for å få et tilstrekkelig veigrep. Kjettingbruk er ikke nok alene.
Økt kjettingbruk vil også gi mer slitasje på veiene og produsere mer svevestøv. Hvis EU-direktivet som forbyr fullt akselløft blir gjennomført, vil dette få store konsekvenser for norske tunge kjøretøy.
Dette er et spørsmål om trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det dokumenteres av SINTEF i en rapport fra 2009, og bekreftes også av vegvesenets egne utestasjoner.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg er kjent med at problemstillinger knyttet til tillatt bruk av akselløft og konsekvenser for fremkommelighet har vært gjenstand for diskusjon mellom næringen og Vegdirektoratet. Dette regelverket ble tatt inn i norsk rett i 1998, og har formelt vært gjeldende siden. Jeg viser innledningsvis også til mitt svar av 30. oktober år på spørsmål nr. 142 fra Stortingsrepresentant Bård Hoksrud om denne problemstillingen.

På bakgrunn av henvendelser jeg har mottatt vedrørende dette temaet, har jeg invitert representanter fra næringen og Vegdirektoratet til et møte for å utveksle synspunkter om gjeldende regelverk og drøfte handlingsrommet i forhold til regelverket.

Jeg vil følge opp saken i lys av det som fremkommer på dette møtet.