Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:225 (2012-2013)
Innlevert: 05.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 12.11.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hvilket sambandsutstyr, med hvilken type teknologi, er det Forsvaret har valgt å satse på fremover, og hvilken begrunnelse hadde Forsvaret for ikke å benytte samme teknologiske løsning som de andre beredskapsenhetene, nemlig TETRA og TEDS?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: TETRA som teknologi, og i den versjon som er valgt for nødetatene i Norge, ble utviklet spesielt for å dekke behov i nødetater. Forsvarets behov er på mange områder annerledes. Ved valg av løsninger for Forsvarets håndholdte radioer, har særlig to krav vært avgjørende. Krav til interoperabilitet var knyttet til Multi Rolle Radio, som på det tidspunkt var valgt som taktisk radio i Forsvaret. Videre var det krav om at løsningen skulle kunne sikkerhetsgodkjennes for behandling av høygradert informasjon i henhold til Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).

Forsvaret valgte ut fra dette å utvikle Lett Feltradio (håndholdt), basert på Multi Rolle Radio-teknologi. Denne teknologien er utviklet spesielt for militær bruk. Viktige særtrekk som ikke finnes i sivil teknologi er en redusert sårbarhet overfor fiendtlig elektronisk krigføring, samt et design som kan sikkerhetsgodkjennes for behandling av høygradert informasjon.

Ifm. Forsvarets operasjoner i Afghanistan, har behovet for interoperabilitet med nære allierte ført til at Forsvaret har kjøpt andre håndholdte radioer i tillegg til Lett Feltradio. Også her er det krav om sikkerhetsgodkjenning for behandling av høygradert informasjon.

Forsvaret planlegger dog å anskaffe et mindre antall TETRA-radioer. Disse er tenkt brukt for samvirke mellom Forsvaret og nødetatene i situasjoner der Forsvaret er bedt om å støtte. Tidspunkt for anskaffelsen vil koordineres med Direktoratet for nødkommunikasjon.