Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:218 (2012-2013)
Innlevert: 02.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 09.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil statsråden gjøre for at Follobanen blir bygd som planlagt, med påkobling til Østfoldbanens østre linje?

Begrunnelse

Follobanen er det største innenlandsinfrastrukturprosjektet på lang tid, og avgjørende for økt persontrafikk og gods på jernbane. Nå ser innsigelser fra kommunene i Indre Østfold ut til å føre til utsettelse på prosjektet.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Framdriftsplanen for Follobanen er omtalt i Prop. 1 S (2012-2013). Byggestart planlegges i 2014 og prosjektet kan ferdigstilles i løpet av 2019, noe som tilsier et nytt og forbedret togtilbud i 2020. Det er ingen endringer i denne framdriftsplanen. Follobanen vil fjerne en stor flaskehals i jernbanesystemet og legge til rette for et betydelig forbedret togtilbud til de reisende i Sørkorridoren. Østre linje skal kobles til nye Ski stasjon, noe som gir mulighet for at tog til/fra Østre linje kan kjøre Follobanen.

Det er fremmet innsigelse til reguleringsplanene for hhv nye Ski stasjon og Follobanen. Reguleringsplanene behandles av de politiske organene i Ski kommune i november og desember d.å. Det er derfor ikke riktig av meg å kommentere innsigelsene nå, men jeg kan forsikre representanten Tenden om at jeg vil følge denne saken tett de kommende månedene.