Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:242 (2012-2013)
Innlevert: 07.11.2012
Sendt: 08.11.2012
Besvart: 14.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Mener statsråden funksjonshemmede bør nektes å kunne få støtte til sykkelfront som hjelpemiddel?

Begrunnelse

De fleste av oss tar det som en selvfølge at vi kan bevege oss i skog og mark, med eller uten fotoapparat. Hjelpemidler, slike som sykkelfronter finnes og kan være til stor hjelp for en som har nedsatt muskelkraft og ikke ved egen kraft kan få en rullestol over bakker og kneiker. Forskjellige forvaltningsenheter, slik som Nav og Statensvegvesen har forskjellig fokus og de forskjellige regelverk kan være til hinder for at hjelpemidler som er mest mulig hensiktsmessig for den enkelte kan innvilges. Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve et så godt liv som mulig – med de hjelpemidler som er tilgjengelige. Et ferskt eksempel fra Bergen, omtalt i Bergens Tidende 7. november, viser nettopp at dette kan bli hindret av forskjellige forskrifter og regelverk fra forskjellige forvaltningsenheter. I denne saken fikk en rullestolbruker først innvilget en sykkelfront som kunne hjelpe ham å bevege seg utendørs, men vedtaket ble omgjort etter Statens vegvesen bestemte at sykkelfronten skulle klassifiseres som moped. Dette virker tilsynelatende som nidkjært regelrytteri som har som konsekvens at personen det er snakk om ikke får den bevegeligheten han trenger for å bevege seg i skog og mark og praktisere sin hobby.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Sykkelfront er et hjelpemiddel det har vært gitt stønad til etter folketrygdloven kapittel 10 der det er nødvendig og hensiktsmessig. Det har imidlertid for kort tid siden blitt brakt på det rene at en del sykler/sykkelfronter med hjelpemotor skal klassifiseres som moped.

Det er viktig å finne en god løsning på denne problemstillingen, og jeg er derfor i dialog med Samferdselsministeren om dette. Jeg vil komme tilbake med et nytt svar når saken er avklart.

I påvente av en slik avklaring, har etaten sett seg nødt til å avvente innvilgelser av flere slike hjelpemiddel. Dette er gjort av hensyn til brukerne selv, ettersom man kan risikere en situasjon der brukeren benytter sine hjelpemiddel uten nødvendig tillatelse. Jeg har ingen merknader til etatens vurdering av dette.