Skriftlig spørsmål fra Kjell Arvid Svendsen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:250 (2012-2013)
Innlevert: 08.11.2012
Sendt: 09.11.2012
Besvart: 15.11.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Kjell Arvid Svendsen (KrF)

Spørsmål

Kjell Arvid Svendsen (KrF): Under kap. 118,Nordområdetiltak mv, post 71, er det årlig gitt bevilgninger til opplysningsarbeid for fred.
Hvor mye har blitt bevilget til dette formål under denne budsjettposten i årene 2005 – 2011, og hvor store beløp fikk de forskjellige tiltak som ble innvilget støtte i 2011 (fordeling på de enkelte organisasjoner/aktører/arrangementer)?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred» skal bidra til bred forståelse i Norge for betydningen av internasjonalt samarbeid for fred gjennom støtte til norske frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører. I perioden 2005 - 2011 ble bevilgningene til «Opplysningsarbeid for fred» gitt over kap. 100, post 71. Nedenfor følger en oversikt over hvor mye som er blitt bevilget i perioden 2005 - 2011, samt en oversikt over hvilke organisasjoner som fikk innvilget støtte i 2011, og hvor store beløp hver organisasjon fikk innvilget.

Oversikt over hvor mye som er blitt bevilget til «Opplysningsarbeid for fred» i perioden 2005 - 2011 (i norske kroner):

År Beløp

2005 850.000

2006 1.970.400

2007 2.422.488

2008 2.376.286

2009 3.388.125

2010 3.470.000

2011 3.352.500

Oversikt over tiltak som ble innvilget støtte over «Opplysningsarbeid for fred» over kap. 100, post 71 i 2011 (i norske kroner):

Organisasjon Beløp

Internasjonal kvinneliga for fred 100.000

Norske leger mot atomvåpen 180.000

Stiftelsen Natur og Kultur 50.000

Universelt Fredsforbund 40.000

CISV Norge 25.000

Humanistisk Ungdom 50.000

Christian Relief Network 70.000

Den norske Atlanterhavskomité 250.000

International Fellowship of Reconciliation 20.000

Internasjonal Dugnad 12.000

KFUK-KFUM Global 50.000

Norges Fredsråd 680.000

Teater Polyfon 50.000

Norges Fredslag 400.000

Nobels Fredssenter 175.000

Initiatives of Change - Moralsk Opprustning 20.000

Bestemødre for fred 25.000

Bistandsstiftelsen Arc-Aid 50.000

Hvite busser til Auschwitz 25.000

Ungdommens kulturmønstring Arctic 50.000

Barnas FredsVerden 100.000

Nei til Atomvåpen 550.000

Midtnorsk fortellerforum 20.000

Bymuseet i Bergen 100.000

Bergen internasjonale filmfestival - BIFF 40.000

Nordisk fredsakademi 50.000

Fatima Elkadi 25.000

Internasjonal kvinneliga for fred 75.500

Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet 70.000

Lenke til svaret med tabell i pdf-format