Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:267 (2012-2013)
Innlevert: 14.11.2012
Sendt: 14.11.2012
Besvart: 22.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden foreslå tiltak for å redusere omsetningen av tyvegods på nettsteder som Finn.no, eller er statsråden tilfreds med situasjonen slik den er i dag?

Begrunnelse

Media skriver jevnlig at folk finner sine fra stjålne gjenstander annonsert anonymt på nettet, spesielt Finn.no. Et eksempel fra senere tid er et leserinnlegg i Aftenposten 17.oktober, hvor det etterlyses at myndighetene vier problemet mer oppmerksomhet. Dette kan for eksempel gjøres ved å kreve bedre identifisering av selgerne.
Til sammenligning har det danske nettstedet Dba.dk innført elektronisk ID ved salg av brukte varer. På denne måten er kjøperen sikker på å vite hvem han eller hun forholder seg til. Nettstedet opplyser at de vurderer å gjøre elektronisk ID obligatorisk for enkelte varegrupper, slik som sykler.
Ifølge innlegget i Aftenposten 17. oktober, har hverken Økokrim eller Oslo Politikammer planer om spesielle tiltak i sakens anledning.
Dagens situasjon hvor man kan forvente å finne igjen stjålne gjenstander på Finn.no, synes ikke holdbar og jeg ber statsråden om å vurdere adekvate tiltak.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Omsetning av tyvegods er straffbart, hva enten det skjer over internett eller på annen måte. Etterforskning av slik kriminalitet ligger innenfor politiets ordinære virksomhet.

Handel over internett, inklusive bruk at nettsteder som Finn.no er regulert av eHandelsloven av 23 mail 2003 nr. 35 om visse sider ved elektronisk handel og informasjonstjenester. Et regelverk som hører inn under nærings- og handelsministerens ansvarsområde. Om det i dette regelverket skal være krav til elektronisk identifikasjon av selgere og kjøpere på internett, eller andre former for reguleringer av dette, må rettes til nærings- og handelsministeren.