Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:281 (2012-2013)
Innlevert: 16.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 26.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I 12 år har undertegnede pendlet med tog fra Askim Næringspark. De siste årene har en reklametekst på stasjonen med overskrift "Lys i tunnelen med Follobanen" lyst mot meg hver morgen. Teksten er i tråd med Stortingets intensjon om at redusert reisetid ved bygging av Follobanen også skal gi redusert reisetid på Østre linje.
På hvilket tidspunkt endret "prosjektet Follobanen" seg bort fra reklameplakaten og Stortingets intensjon?

Begrunnelse

Dette er noe av teksten som har gledet meg som Østre-linje bruker.
"Oslo- Ski på 11 minutter.
Som pendler sparer du nesten to timer i uken eller tre og en halv dag i året. Trolig blir det enda mer, for med Follobanen blir det langt færre forsinkelser."

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til mine svar på spørsmål 218 fra representanten Tenden, svar på spørsmål 1568 fra representanten Hoksrud og svar på spørsmålene 1732 og 1547 fra representanten Hjemdal.

Planen for Follobanen legger fortsatt opp til forbindelse mellom Østre linje og Follobanen på Ski stasjon. Det gir mulighet for at togene på Østre linje kan benytte Follobanen mellom Ski og Oslo når banen står ferdig. Det er med andre ord ikke gjort noen endringer i prosjektet.