Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:284 (2012-2013)
Innlevert: 16.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 22.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Gjelder reglene om uttaksmerverdiavgift på tjenester likt for alle bransjer, eller gjelder disse reglene kun for håndverkere som snekkere, murere, etc.?

Begrunnelse

Dersom regelverket faktisk diskriminerer bransjer ber jeg om bakgrunn for dette.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til mine tidligere svar om temaet uttaksmerverdiavgift på tjenester, se svar 20. august 2012 på spørsmål nr. 1744, svar 29. august på spørsmål nr. 1775 og svar 18. oktober 2012 på spørsmål nr. 78, alle fra stortingsrepresentant Rytman.

Om bakgrunnen og formålet med uttaksreglene viser jeg til svarene det er referert til ovenfor. Som påpekt i svaret av 18. oktober gjelder uttaksreglene i merverdiavgiftsloven generelt for avgiftspliktige tjenesteytere. I svaret er dette nærmere utdypet slik:

”Uttaksreglene innebærer at for eksempel kolonihandleren også må beregne utgående merverdiavgift når hun eller han tar med kolonivarer hjem fra virksomheten. Også alle avgiftspliktige tjenesteytere slik som for eksempel frisøren, elektrikeren, advokaten og snekkeren, må beregne utgående merverdiavgift ved uttak av tjenester til seg selv. Legen, og andre tjenesteytere som ikke er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven, må imidlertid ikke beregne utgående merverdiavgift ved uttak av tjenester. For uttaksmerverdiavgift spiller det ingen rolle hvilken yrkeskategori man hører inn under, så lenge man utgjør et registreringspliktig avgiftssubjekt etter merverdiavgiftsloven.”