Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:294 (2012-2013)
Innlevert: 19.11.2012
Sendt: 21.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva vil nærings- og handelsministeren gjøre for å forhindre at Interpol-etterlyste og straffedømte kriminelle, som verken har oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse, kan få opprette eget firma i Norge, samt drive det i flere år, uten at politiet får beskjed fra f.eks. offentlige tjenestepersoner i Brønnøysundregisteret eller ev. Skatteetaten?

Begrunnelse

Ifølge en sak i wwww.smaalene.no, datert 14. november 2012, så har en irakisk mann, som har vært etterlyst av Interpol siden 2008 (etter at han hadde blitt dømt for to voldtekter, en i 2003 og en i 2005), drevet en egen frisørsalong i Askim sentrum uten problemer i fire år. Dette mens politiet lette etter ham.
Mannen har verken oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse i Norge. Driften av frisørsalongen er derfor ulovlig.
Den irakiske mannen hadde også to menn som jobbet for seg. Ingen av dem hadde heller ikke oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Den ene mannen er 30 år og skulle egentlig ha returnert til hjemlandet Irak i 2009. Den andre mannen er 27 år og skulle ha returnert til Irak i 2006. Den sistnevnte ble hentet av Politiets utlendingsenhet, som nå arrangerer mannens hjemreise. Han andre har blitt sluppet fri, fordi han ikke har identifikasjonspapirer.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er enig i at hendelsen det vises til, er uheldig. Det er imidlertid slik at alle offentlige etater har tilgang til opplysninger fra Enhetsregisteret, herunder en oversikt over hvilke roller en person er registrert med. Mange offentlige etater har tilgang som gjør at de kan hente ut opp-lysningene gjennom eget system. For de etatene som ikke har slik tilgang, gir Enhetsregisteret en oversikt over roller på forespørsel. Politiet har således tilgang til disse opplysningene i En-hetsregisteret.

Jeg mener likevel det er uheldig at personer som ikke har oppholds- eller arbeidstillatelse kan opprette og drive firma i Norge. Enhetsregisterets kontroll ved registrering av nye enheter består i hovedsak av en vurdering av om enhetene oppfyller minstevilkårene for den enkelte organisasjonsform. For enkeltpersonforetak betyr dette en kontroll av om opplysningene som meldes, oppfyller minstevilkårene i enhetsregisterloven §§ 5 og 6, jf. § 17. Dette er opplysninger som navn, adresse, virksomhet m.m. For å forhindre at slike hendelser oppstår igjen, vil jeg se på om Enhetsregisteret kan og bør kontrollere andre forhold, som for eksempel om innehaveren av et enkeltpersonforetak har arbeids- eller oppholdstillatelse.