Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:313 (2012-2013)
Innlevert: 21.11.2012
Sendt: 22.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor prosjektet står i dag, og når eventuelt byggesøknaden for Narviksenteret vil være ferdigbehandlet?

Begrunnelse

Narviksenteret med Krigsmuseet har et prekært behov for å imøtekomme den oppvoksende generasjons behov for norsk erindringshistorie, hvor formidling, forsking og dokumentasjon er sentralt. Dette er ett prosjekt som er viktig for krigshistorien i Nord-Norge og nasjonen Norge. Det materiale som i dag finnes, der en stor del ikke er tilgjengelig, vil gi studenter og forskere unike muligheter til å fordype seg i hittil ukjent materiale og gjøre det tilgjengelig. Dette er en stor og viktig nasjonal oppgave og særdeles viktig for historien i nordområdene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Narviksenteret har i september 2012 sendt departementet en søknad om midler til utbygging av Narvik Torv. Narviksenteret er en stiftelse med et tett samarbeid med Nordland Røde Kors Krigsmuseum og kompetansesenter. Det er et ressurssenter for nordnorsk krigshistorie. Det bevilges tilskudd til Narviksenterets drift over Kunnskapsdepartementets budsjett. For 2013 er det foreslått et driftstilskudd på 2,2 mill. kr. Tilskuddet skal blant annet bidra til at senteret kan tilby et godt opplæringstilbud om fred og menneskerettigheter for barn og unge. Søknaden om midler til dekning av kostnader til nytt bygg, som også omfatter betydelig økte driftskostnader, er til behandling i departementet. Jeg har forståelse for at det er ønske om nytt bygg, både til senteret og museet. Søknaden må imidlertid undergis ordinær saksbehandling. Om søknaden er tilfredsstillende vil den bli vurdert i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet i departementet.