Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:317 (2012-2013)
Innlevert: 22.11.2012
Sendt: 23.11.2012
Besvart: 29.11.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Det er usikkerhet rundt støvflukt og utslipp av kvikksølv knyttet til AF Decom sin aktivitet med opphogging av gamle oljeinstallasjoner i Vindafjord.
Kvantifiserbare målinger av utslipp til luft vil bidra til at det kan skapes større ro rundt et kunnskapsgrunnlag basert på fakta.
Vil statsråden ta initiativ til at denne type kvantifiserbare målinger, særlig i forhold til kvikksølv, blir en del av utslippstillatelsen eller begrunne hvorfor han ikke anser dette for på være nødvendig?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Klima- og forurensningsdirektoratet varslet 1. oktober at AF Decoms tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Miljøbase Vats vil bli endret. Forslaget har samtidig vært på høring. Forslaget innebærer blant annet at utslipp av nedfallsstøv reguleres spesifikt gjennom en grenseverdi. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt. Bedriften skal overvåke spredningen av nedfallstøv i randsonen rundt bedriftsområdet for å dokumentere at kravet overholdes. Målingene skal i følge forslaget gjennomføres av en uavhengig tredjepart. Ettersom saken fortsatt er til behandling i Klima- og forurensningsdirektoratet og Miljøverndepartementet vil være klageinstans i en eventuell klagesak, kan jeg ikke gå nærmere inn på saken.