Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:337 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 05.12.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden foreslå tiltak for å redusere omsetningen av tyvegods på nettsteder som Finn.no, eller er statsråden tilfreds med situasjonen slik den er i dag?

Begrunnelse

Media skriver jevnlig at folk finner sine frastjålne gjenstander annonsert på nettet, spesielt Finn.no. Et eksempel fra senere tid er et leserinnlegg i Aftenposten 17. oktober, hvor det etterlyses at myndighetene vier problemet mer oppmerksomhet. Dette kan for eksempel gjøres ved å kreve bedre identifisering av selgerne.
Til sammenligning har det danske nettstedet Dba.dk innført elektronisk ID ved salg av brukte varer. På denne måten er kjøperen sikker på å vite hvem han eller hun forholder seg til. Nettstedet opplyser at de vurderer å gjøre elektronisk ID obligatorisk for enkelte varegrupper, slik som sykler. Ifølge innlegget i Aftenposten 17. oktober, har hverken Økokrim eller Oslo Politikammer planer om spesielle tiltak i sakens anledning.
Dagens situasjon hvor man kan forvente å finne igjen stjålne gjenstander på Finn.no, synes ikke holdbar og jeg ber statsråden om å vurdere adekvate tiltak.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er et kjent problem at det kan foregå salg av tyvegods på nettsteder. Det er viktig at de som kjøper varer, har en bevisst holdning til hvor gjenstandene kommer fra og gjør tilstrekkelige undersøkelser før de inngår en avtale. Videre vil nettstedet etter ehandels-loven på nærmere vilkår ha en plikt til å fjerne eller sperre tilgangen til den ulovlige informasjonen uten ugrunnet opphold. I motsatt fall kan nettstedet bli holdt ansvarlig for medvirkning til den ulovlige aktiviteten.

I et debattinnlegg i Aftenposten den 19. oktober i år opplyser ansvarlig for forbruker-trygghet i FINN at annonsørene kan identifiseres selv om det ikke oppgis noe navn i annonsen. Når man betaler for annonsen, legger man igjen både informasjon om betalingsmiddel og andre tekniske spor som gjør at politiet og andre myndigheter enkelt kan finne frem til annonsøren. Ved mistanke kan Finn.no utlevere informasjon om selgers brukerkonto til offentlige myndigheter eller tredjepart i samsvar med personopplysningsloven § 8.

Regjeringen ønsker å legge til rette for sikker og trygg elektronisk handel. Hvorvidt et nettsted skal pålegges å kreve elektronisk ID av brukerne, krever en nøye avveining mellom ulike hensyn, blant annet hensynet til brukere som ikke har elektronisk ID og om hvorvidt formålet kan oppnås på annen måte enn gjennom lovregulering. Det temaet representanten tar opp er viktig og relevant, og jeg vil ta initiativ til å drøfte mulige tiltak for å forebygge salg av tyvegods på nettet i samråd med berørte departementer.