Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:330 (2012-2013)
Innlevert: 23.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 03.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Kan statsråden forsikre om at Stortingets forutsetninger om påkobling av Østfoldbanens Østre linje er en del av prosjektet ny Follo bane?

Begrunnelse

Jernbaneverket opplyser at påkobling nord for Ski stasjon ikke anbefales og at løsning for dette finnes en snau km sør for Ski stasjon.
Det er viktig at regjeringen i 2012 ikke glemmer 60 000 innbyggere og deres tilgang til det nye hovedsporet til Oslo.
Prosjektet har allerede vært planlagt mer enn 10 år. Fortsatt er ikke spaden stukket i jorden. Heller ikke for 2013 skjer det.
For innbyggere og folkevalgte i kommune og fylkeskommune, samt på Stortingsbenken, har man forutsatt at Stortingets forutsetninger ligger til grunn.
Når regjeringens eget organ, Jernbaneverket, ikke finner å anbefale påkobling av Østre linje nord for Ski stasjon, men heller sør for Ski stasjon, synes det opplagt at diskusjonen ikke må bli om disse få hundre meter blir et definisjonsspørsmål om innenfor eller utenfor Follo prosjektet.
Kostnadsforskjellen oppgis og ikke å være stor.
Et annet argument som har vært fremført er at dette vil utsette Follo prosjektet.
Nå er dette prosjektet inne i en snart 10 år lang planfase - uten spadestikk.
Og jernbaneverket har en stund allerede varslet om ugreie geografiske - og grunnforhold som faller påkoblingen nord til ugunst.
Da er det viktig å få garantier for at påkoblingen skal løses. Det er regjeringens ansvar.
Et definisjonsspørsmål kan ikke føre til at jernbanelinjer ikke blir avklart sammenkoblet i 2012.
Det vil rett og slett høres dumt ut og i stor grad ikke bli forstått.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Planen for Follobanen legger opp til forbindelse mellom Østre linje og Follobanen på Ski stasjon. Det gir mulighet for at togene på Østre linje kan benytte Follobanen mellom Ski og Oslo når banen står ferdig.