Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:338 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 04.12.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Politiets anmodning om bistand i forbindelse med søket etter en 64 år gammel fisker har ikke blitt møtt med løfter om assistanse.
Vil statsråden nå se på rutinene for imøtekommelse av bistandsanmodninger fra Politiet og andre etater, slik at denne og andre typer henvendelser blir imøtekommet og besvart så raskt som mulig?

Begrunnelse

Det er omlag tre uker siden en fisker ble borte på havet ved Bolga. Politiet har anmodet om hjelp fra Forsvaret. Denne hjelpen har ikke kommet og det er derfor usikkert om og når søket vil bli tatt opp igjen.
Forsvaret skal være en supplerende ressurs for Politiet der det er naturlig. Forsvarets maritime ressurser innenfor Marinen og Kystvakten vil naturlig være ressurser som kan rettes inn mot søk og redning. Det er viktig at Forsvaret bidrar når det er foretatt anmodninger om assistanse, slik som det har blitt gjort i annen sak.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvaret vil, når mennesker er savnet på havet, legge andre oppdrag til side og delta i søk- og redningsaksjonen som del av den organiserte offentlige redningstjenesten. Kystvaktfartøyet KV Harstad deltok i søket etter den savnede fiskeren.

Forsvaret kan også når det lar seg gjøre gi alminnelig bistand til politiet med søk etter antatt omkomne personer i henhold til bistandsinstruksen. Da politiet anmodet om bistand til søk etter den antatt omkomne, responderte derfor Forsvarets operative hovedkvarter positivt. Planen var at kystvaktfartøyet KV Farm skulle bistå i søket. Dette lot seg imidlertid ikke gjennomføre. Kystvakten måtte, uten forvarsel og av tekniske og sjøsikkerhetsmessige årsaker, legge alle fartøyene i Indre kystvakt til kai. De øvrige av Forsvarets fartøyer som for tiden opererer i Nord-Norge er ikke utrustet for slike søk. I tillegg har spesialfartøyet KNM Tyr, som blant annet benyttes til søk etter omkomne fått nytt mannskap, og vil derfor tidligst være disponibel i slutten av januar 2013.

Forsvaret deltok i søk- og redningsfasen, og ville, dersom relevante og egnede ressurser hadde vært tilgjengelig, også kunnet bistå i det etterfølgende søket etter den antatt omkomne. Denne gangen var dette ikke mulig.