Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:339 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 05.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Hvor mange av prosjektene som er bestemt gjennomført i første halvdel av NTP-perioden er faktisk gjennomført, og kan det gis en oversikt over status på de ulike prosjektene som ligger inne i NTP 2010 - 2014?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vedlagt på tabellform, følger statusoversikt og merknader for prosjektene som fremkommer av St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010 – 2019, tabell 10.3 Store riksveg-, jernbane- og farledsprosjekter over 200 mill. kr som startes opp i 2010-2013 og tabell 10.6 Rassikringsprosjekter over 200 mill. kr som startes opp i 2010-2013.

Lenke til vedlegget i pdf-format