Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:345 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 04.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): I sitt svar til Trine Skei Grande 12.11.12. svarer statsråden bl.a.: "Generelt utreder helseforetakene alternative løsninger og eventuelt ny lokalisering for sine nye investeringsprosjekter". På den ene siden sier statsråden at Helse-Nord kan utrede ny lokalisering, men på den andre siden gir statsråden klar beskjed om hva Helseforetaket ikke skal utrede.
Står Helse-Nord fritt til å utrede ny lokalisering for sine investeringsprosjekt?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Ved planlegging av nye sykehusprosjekter vil lokalisering og tomtevalg alltid bli et tema så lenge prosjektet ikke er et oppgraderings- og moderniseringsprosjekt av eksisterende sykehus.

Som representanten er godt kjent med, skal det nå bygges nytt sykehus i Kirkenes. Det nye sykehuset skal ligge i samme kommune som tidligere, men det er valgt en annen tomt/lokalisering enn dagens sykehus. I Kirkenes ble flere tomter/lokaliseringer utredet. I Østfold bygges nytt felles sykehus i fylket på ny tomt. Forut for lokalisering og tomtevalg lå en strukturdebatt; skulle det bygges nytt felles sykehus i fylket - eller skulle nåværende struktur opprettholdes.

Hammerfest sykehus har behov for oppgradering. Å lokalisere et erstatningssykehus for dagens sykehus i Hammerfest til Alta må defineres langt utover temaet

lokaliseringsvalg. Verken Regjeringen eller Helse Nord har planer om å legge ned Hammerfest sykehus.