Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:346 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 04.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til helseministerens svar på spørsmål og sitat i Altaposten den 23.11.12: "Det er uaktuelt å legge ned sykehuset i Hammerfest og flytte det til Alta". Fordi det vil føre til lengre reise og større belastning for andre deler av befolkningen i Vest-Finnmark.
Kan helseministeren redegjøre for hvilken del av befolkningen det refereres til?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Tilbudet i spesialisthelsetjenesten skal hele tiden utvikles og styrkes til beste for alle pasienter. Dette gjelder i Alta som andre deler av landet. Løsningen på Altas utfordringer er ikke å legge ned tilbud som er etablert andre steder i fylket. Helse Nord planlegger nå i samarbeid med Alta kommune en utvidelse av dagens helsetilbud i Alta. Styrking av sykehustjenester i Alta og Hammerfest gir et styrket tilbud for hele regionen.