Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:351 (2012-2013)
Innlevert: 27.11.2012
Sendt: 28.11.2012
Besvart: 07.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Er det riktig at personer som deltar i forskningsprosjekter - i dette tilfellet et kreftforskningsprosjekt på St. Olav, kun får dekt reiseutgifter og må selv betale for overnatting i forbindelse med prosjektet?

Begrunnelse

Jeg har blitt gjort kjent med at en person ble invitert til å delta i et forskningsprosjekt på St. Olav. Vedkommende har diagnosen lymfekreft og har sagt seg villig til å delta i et forskningsprosjekt mellom St. Olav og et universitet i England. Pasienten skal i alt ha ca. 10 cellegiftbehandlinger. Pasienten må komme til St. Olav dagen før behandling. Dette for å ha ro og være avstresset før blodprøver skal tas og at logistikken skal stemme. Ved første konsultasjon får pasienten opplyst at han kun får dekt reiseutgifter. Utgifter til overnatting dekkes ikke. Det kan da ikke være rett at en pasient som stiller seg til rådighet for kreftforskningen skal få en egenandel på kr 10 000 - kr 15 000.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at St. Olav Hospital HF har vært i dialog med pasienten. Det viser seg å være en misforståelse og skal nå være rettet opp slik at helseforetaket vil dekke alle kostnader som refusjonsordningene ikke omfatter.

På hjemmesiden til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er det retningslinjer for hvilke utgifter som kan kompenseres i forbindelse med deltakelse i kliniske studier:

”International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects” http://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/reglerogrutiner/loverogregler?p_dim=34771&_ikbLanguageCode=n.