Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:356 (2012-2013)
Innlevert: 28.11.2012
Sendt: 28.11.2012
Besvart: 04.12.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Maria Lourdes Afiuni var dommer i Venezuela inntil hun ble avsatt av President Hugo Chavez og deretter fengslet. Presidenten har i offentlige medier argumentert for at Afiuni skulle dømmes til 30 års fengsel. Den siste tiden har hun sittet i husarrest.
Har Norge protestert på denne fengslingen og følger vi opp Afiunis situasjon gjennom vår ambassade i Caracas?

Begrunnelse

Forholdene rundt avsettelsen og fengslingen av den tidligere dommeren synes å være åpenbare brudd på grunnleggende rettsstatsprinsipper. Den påfølgende ordbruken fra President Chavez i sakens anledning viser at det her er politisk innblanding i rettsprosessen. Norge har valgt å opprettholde ambassade i Caracas, det er viktig at Norges stemme er tydelig for å markere våre holdninger når det skjer overgrep av denne karakter.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Regjeringen arbeider aktivt for å fremme menneskerettighetene. Dette arbeidet står sentralt i vår utenrikspolitikk.

Norge følger med bekymring menneskerettighetssituasjonen i Venezuela. Vi tar regelmessig opp menneskerettighetssaker i relevante fora. Regjeringen er oppmerksom på Afiuni-saken. Rapporter om at grunnleggende prinsipper for rettssikkerhet til enkeltmennesker utfordres i denne og andre saker i Venezuela gir grunn til bekymring.

Ambassaden vår i Caracas holder også løpende kontakt med sentrale aktører innen menneskerettighetsfeltet, og følger utviklingen nøye via mediene og kontakt med andre ambassader. Ambassaden har over lengre tid drevet samarbeidsprosjekter med lokale menneskerettighetsorganisasjoner for å fremme ytringsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter i Venezuela. Vi støtter også opp om den innsatsen FN-systemet gjør for å fremme menneskerettighetene på landnivå. På denne måten forsøker vi å bidra til endring på lengre sikt.

Utenriksdepartementet har besluttet å flytte ambassaden i Caracas til Bogota i løpet av 2013. Ambassadens arbeid i Venezuela vil imidlertid bli videreført fra Bogota. Vi vil vurdere hvordan ambassaden kan følge opp Afiuni-saken og andre tilsvarende saker på best mulig måte.