Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:365 (2012-2013)
Innlevert: 29.11.2012
Sendt: 30.11.2012
Besvart: 07.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Hvilke tiltak synes statsråden er aktuelt å vurdere for å få redusert antall papirløse asylsøkere som ankommer Moss Lufthavn Rygge?

Begrunnelse

NRK Østfold melder den 28. november 2012 at det stadig kommer flere og flere papirløse asylsøkere til Moss Lufthavn Rygge. Spesielt er det en flyrute fra Italia som blir benyttet. 70 papirløse asylsøkere fra Somalia kom med en og samme flyrute til Moss lufthavn Rygge i sommer.
Undertegnede mener at det må innføres strakstiltak. For det første må man sikre at de som kommer som asylsøkere utenfor EU blir returnert automatisk til det landet i EU (Schengen) de ankom. Videre må det også vurderes å stille krav til flyselskapene om at ID-papirer etc. må være i orden før ombordstigning.
Ber om at statsråden kommer med sine betraktninger om hva som kan gjøres for å redusere dette problemet, og dermed redusere de kostnadene som ellers bare vil øke for å håndtere dette.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politidirektoratet opplyser at det i perioden 26. mars i år til den aktuelle flyruten sluttet for sesongen den 26.oktober har ankommet 69 asylsøkere på Moss Lufthavn Rygge som ikke har fremvist reisedokument ved ankomst Norge. Da flyruten går fra Palermo i Italia, altså et land som deltar i Schengen-samarbeidet, blir dokumentkontroll på avreisestedet ivaretatt av flyselskapet eller de som drifter bakketjenestene. Politidirektoratet opplyser at Gardermoen politistasjon som ledd i Frontex-samarbeidet vil sende tjenestepersoner til flyplassene i Athen, Milano og Roma i 2013. Det vil i den forbindelse bli vurdert om disse utsendingene også kan bistå ved flyplassen i Palermo hvis problemet vedvarer når flyruten eventuelt starten opp igjen i mars 2013.