Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:366 (2012-2013)
Innlevert: 30.11.2012
Sendt: 30.11.2012
Besvart: 11.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Neste uke starter Den internasjonale teleunionen (ITU) sin store konferanse i Dubai. Der vil det diskuteres forslag fra bla. Russland og den arabiske verden som i praksis vil innebære forsøk på myndighetskontroll over internett.
Kan statsråden bekrefte at Norge i enhver sammenheng vil stemme mot alle slike forslag og arbeide aktivt for at internett i prinsippet skal forbli fritt, som i dag?

Begrunnelse

Det er med uro jeg registrerer at det meldes at det foreligger ulike forslag foran ITU konferansen i Dubai som kan være med å gi myndigheter kontroll over internett. Jeg mener slike forslag, slik jeg er kjent med disse, fra f.eks. Russland og den arabiske verden, dessverre vil kunne brukes som et redskap for å begrense ytringsfriheten. Det er derfor slik jeg ser det viktig at internett forblir fritt.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet leder den norske delegasjonen til ITU-konferansen World Conference on International Telecommunications (WCIT-12) som finner sted i Dubai fra 3.-14. desember 2012. International Telecommunication Regulations (ITR) skal revideres under WCIT-12. ITR er et av tre juridiske instrumenter under ITU. ITR er en traktat som fastlegger prinsipper for hvordan internasjonale offentlige teletjenester opereres og tilbys. Gjeldende ITR fra 1988 inneholder ingen spesifikk regulering av internett. Det legges i utgangspunktet opp til at ITR etter revisjonen skal regulere internasjonale telekommunikasjoner på en overordnet, strategisk og teknologinøytral måte. Etter vår mening ligger spørsmålene om regulering av internett utenfor virkeområdet til ITR, og WCIT-12 er derfor ikke riktig sted å ta opp disse spørsmålene. Dersom regulering av internett skal vurderes, bør dette gjøres av et forum som er bredere sammensatt enn WCIT-12, og som tar opp flere spørsmål enn de som dekkes av ITR.

Alle medlemsland i ITU kan melde inn det de ønsker å få behandlet under WCIT-12, men det er ikke alle forslagene som vil bli realitetsbehandlet. Det er innkommet forslag om å i større grad regulere internett. Beslutningene i WCIT-12 er i utgangspunktet konsensusbaserte. Den norske delegasjonen vil arbeide for en videreutvikling av Internett til beste for brukerne, og med sikte på å unngå løsninger som begrenser ytringsfrihet.